Ohlédnutí za rokem 2018


V roce 2018 evidujeme 43 narozených vrhů, což je o 4 více než v roce 2017.
Bylo využito 21 v Česku narozených psů, 10 psů importovaných a jednou se jednalo o zahraniční krytí. Šest vrhů bylo opakovaných. Nejvyužívanějšími krycími psy se staly Maritius Akwen Jemalle (maj. Zuzana Antalová) a Eshley Mauleby star (maj. Lukáš Sehnal) se třemi vrhy. Nejaktivnější chovatelskou stanicí je chovatelská stanice Z Jasné Hvězdy (chov. Michaela Szurmanova) se čtyřmi vrhy.
Narodilo se dohromady 44 nahých fen, 47 osrstěných fen, 55 nahých psů a 32 osrstěných psů, což je dohromady 91 fen, 87 psů, tzn  178 štěňat.


Zajímavosti:

V prosinci, říjnu a červenci se nenarodila žádná nahá fena.
V září se nenarodila žádná osrstěná fena.

Nazí i osrstění psi se rodí bez ohledu na měsíce.

Nejvíce vrhů ( osm ) se narodilo v únoru.​

Spolupracují s námi :

83716493_1526096227544407_76246812796649
genomia.PNG
86174758_2599020637021909_87217778602153

Děkujeme za Vaší návštěvu
klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s.

Dne 1.12.2016 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. schválen jako prozatimní člen ČMKU.

Dne 16.3.2019 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. přijat za řádného člena ČMKU

Chinese crested club czech (1).png