top of page

ČLENSTVÍ KCHČCHP, z.s.

 

CHCETE SE STÁT ČLENEM KLUBU?

Vytiskněte si přihlášku do klubu, kterou naleznete ZDE. V tomto odkazu naleznete také všechny potřebné informace, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a specifikace platby.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s kopií potvrzení o zaplacení poplatků zašlete emailem nebo poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

Přihlášku odešlete včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nemůže být Vaše přihláška přijata!

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a dalšími normativy, vycházející z řádů ČMKU. Členem spolku může být také cizí státní příslušník. 

JAK NA PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ?

Prodloužení členství pro stávající členy – vždy do 31.12. daného roku (např. členství na rok 2025 musí být uhrazeno do 31.12.2024)

Členský příspěvek uhraďte na:

Číslo účtu: 2501114777/2010

Částka: 400,- Kč

Specifický symbol: 10

Poznámka k platbě: Jméno a příjmení

V případě (včasného) neuhrazení členského poplatku členství v klubu zaniká!

clenstvi.jfif
Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page