top of page

Standard plemene
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

15.08.2021/EN

25.10.2023/CZ

FCI-Standard N° 288
 

ČÍNSKÝ CHOCHOLATÝ PES (CHINESE CRESTED DOG)

ZEMĚ PŮVODU: Čína

Překlad: Kateřina Samková

PATRONACE: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

POUŽITÍ: Společenský pes

FCI - KLASIFIKACE:

Skupina 9         společenská plemena

Sekce 4            naháči

Bez pracovní zkoušky

 

KRÁTKÝ VÝTAH Z HISTORIE: Čínský chocholatý pes se dělí na dvě variety: Naháč a Labutěnka. Naháč má chocholku srsti na hlavě a dále na části krku, ponožky, které pokrývají prsty a chocholku na ocase. Zbytek těla je, jak jméno napovídá, bez srsti. Varieta labutěnka je celá pokrytá závojem dlouhé jemné srsti. Je sice těžké přesně určit jejich původ, ale říká se, že byli chováni rodinami dynastie Han v Číně. Čínský chocholatý pes byl v té době určen jako strážce pokladnic a jeho větší a těžší forma jako lovecký pes. Mezi lety 1885 až 1926 byli předváděni na výstavách v Americe, ale poté byli stěží k vidění po zhruba padesát let.

 

CELKOVÝ VZHLED: Malý, aktivní, půvabný a elegantní pes; střední až jemné kostry, s hladkým, bezsrstým tělem, osrstěný jen na tlapkách, hlavě a ocasu; nebo osrstěný jemným závojem srsti. V tomto plemeni se rozlišují dva typy: „deer type“ s jemnou kostrou a „cobby type“ s těžší kostrou a silnější stavbou těla.

 

POVAHA/TEMPERAMENT: veselá, nikdy zlá či zlomyslná.

 

HLAVA: hladká, bez nadbytečných vrásek. Vzdálenost od báze lebky ke stopu je rovna vzdálenosti od stopu ke špičce nosu. Hlava má elegantní vzhled a pozorný výraz.

 

MOZKOVNA:

Lebka: mírně klenutá a protáhlá.

Stop: mírně vyjádřený, ale nikoliv velmi výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: je nápadným rysem. Úzká v souladu s tlamou. Jakákoliv barva je přijatelná.

Tlama: mírně se zužující, ale nikdy špičatá; je suchá, bez převislých pysků.

Pysky: těsně přiléhající a tenké.

Čelisti/Zuby: čelisti silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo usazené v čelistech. Bezsrstá varieta má charakteristické dopředu směřují špičáky a neúplný chrup by u ní neměl být penalizován.

Líce: dobře vykreslené, suché a ploché, zužující se k tlamě.

Oči: tak tmavé, že vypadají černé. Není vidět téměř žádné nebo vůbec žádné bělmo. Střední velikosti. Posazené daleko od sebe.

Uši: nasazené nízko: nejvyšší bod nasazení ucha je v úrovni vnějšího koutku oka. Velké a vztyčené, s osrstěním nebo bez. Výjimkou jsou labutěnky („Powder Puffs“), u nichž jsou povolené klopené uši.

 

KRK: štíhlý, bez volné kůže, dlouhý, elegantně se sklánějící a přecházející do silných plecí. V pohybu nesen vysoko a mírně klenutý.

 

TĚLO: střední až dlouhé, pružné.

Hřbetní linie: rovná.

Bedra: pevná.

Záď: dobře zaoblená a osvalená.

Hrudník: poměrně široký a hluboký, nikoliv sudovitý. Hrudní kost nevystupující. Hrudní koš dosahuje k loktům.

Spodní linie: mírně vtažené břicho.

 

OCAS: nasazen vysoko, v pohybu nesen vzhůru nebo do strany. Dlouhý a zužující se, poměrně rovný, není spirálovitý ani stočený ke straně, v klidu přirozeně spadající. Chochol je dlouhý a splývající, omezený na spodní dvě třetiny ocasu. Řidší chochol je přijatelný.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: končetiny jsou dlouhé a štíhlé, dobře postavené pod trupem.

Plece: čisté linie, úzké plece dobře uložené dozadu.

Lokty: držené těsně u těla.

Nadprstí: jemné, silné, téměř vertikální.

Přední tlapa: prodloužená zaječí tlapka, rovná a dlouhá. Drápy jakékoliv barvy, středně dlouhé. Ponožky se ideálně omezují na prsty, ale nepřesahují přes vrchol nadprstí. Tlapky se nevytáčejí ani dovnitř ani ven.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: pánevní končetiny postavené do šířky. Zaúhlení pánevních končetin musí být takové, aby hřbetní linie byla rovná.

Kolena: pevná a dlouhá, hladce přecházející do hlezen.

Hlezna: nízko uložená.

Zadní tlapy: prodloužená zaječí tlapky, úzká a dlouhá. Drápy jakékoliv barvy, středně dlouhé. Ponožky se ideálně omezují na prsty, ale nepřesahují přes vrchol hlezna. Tlapky se nevytáčejí ani dovnitř ani ven.

 

 

CHOD/POHYB: dlouhý, plynulý a elegantní, dostatečně prostorný a s výrazným posunem.

 

KŮŽE: hladká, jemná, teplá na dotek

 

OSRSTĚNÍ:

SRST: na těle nesmí být větší osrstěné plochy. Dlouhý a vlající chochol je preferován ale řídký je přípustný. Ideálně začíná na stopu a pokračuje dále po krku. U labutěnek („Powder Puff“) srst sestává z podsady a lehkého závoje dlouhé srsti – tato závojovitá srst je typická.

 

BARVA: jakákoliv barva nebo kombinace barev.

 

VELIKOST/HMOTNOST:

Ideální výška v kohoutku: Psi       28-33 cm

                                         Feny    23-30 cm

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

  • Agresivní nebo přespříliš plaší psi

  • Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

 

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.

Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page