top of page

KLUBOVÍ ŠAMPIONI

 

Tituly se udělují na základě písemné žádosti psům a fenám s PP, kteří jsou zapsáni v plemenné knize FCI a jsou v majetku členů Klubu chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. Získání titulu neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů, ale zapisuje se do průkazu původu potomků.

Body a výstavní ocenění lze uplatňovat od 1.12.2016 a vzniku členství (zaplacení v daném dni v měsíci).                     

Body se počítají z výstav pořádaných v České republice jdoucích chronologicky po sobě s výjimkou Cruft´s a Evropské a Světové výstavy, na které se podmínka ČR nevztahuje (nelze např. výstavu v září počítat do KJŠ a výstavu z téhož roku ze srpna do KŠ).

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONÁTŮ

- klubový šampion štěňat

- klubový šampion mladých

- klubový šampion

- klubový veterán šampion

 • majitel musí být členem KCHČCHP, z.s. po celou dobu plnění a vyřizování žádosti o udělení 

 • doložení těchto podkladů:

     - vyplněný tiskopis „Žádost o udělení titulu ...“ 

     - oboustranná kopie PP včetně výstavní přílohy jedince

     - kopie posudků, které nejsou zapsány v PP

         

Tiskopisy žádostí ke stažení:

Klubový šampion štěňat

Klubový šampion mladých

Klubový šampion

Klubový veterán šampion

Podklady pro udělení klubového šampionátu zasílejte na adresu poradce chovu:  Magdaléna Hudáková (tel: +420 604 812 728), Sedliště 93, 739 36 Sedliště nebo na e-mailovou adresu: maghud@centrum.cz.

Plnění podmínek si každý majitel sleduje sám!

 

KLUBOVÝ ŠAMPION ŠTĚŇAT

 • platné pro výstavy od 1.9.2021 

 • 3x ocenění VN na výstavě v ČR (popř. Evropské nebo Světové výstavy z kterékoli země)

 • z toho alespoň 1x VN1 a 1x VN z Klubové výstavy ze třídy štěňat nebo dorostu

 • věk pro získání titulu je 4 až 9 měsíců 

 

KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH

 • bodové hodnocení dle tabulky 50 bodů (body nesmí být použity pro titul Klubový šampion)

 • věk pro získání titulu je 9 až 24 měsíců 

 • uděluje se jedinci, který získal minimálně ocenění 1x CAJC získané na výstavě v ČR 

 • ocenění V z klubové nebo speciální výstavy pořádané KCHČCHP, z.s. 

 

KLUBOVÝ ŠAMPION

 • bodové hodnocení minimálně: psi 120 bodů, feny 100 bodů na výstavách v ČR

 • body se započítávají od věku 15-ti měsíců

 • pokud byly tituly (CAJC) použity k získání titulu Klubový šampion mladých, nesmí se opětovně použít k započtení bodů k získání titulu Klubový šampion 

 • získání Klubového šampiona je podmíněno získáním ocenění 3x CAC, CAJC nebo některého z titulů: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, CACIB, res. CACIB, BOB, BOS na výstavách v ČR 

 • účast na dvou klubových výstavách pořádaných KCHČCHP, z.s. s oceněním V (mezitřída, otevřená, vítězů)

 

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION

 • titul se uděluje jedinci, který získal ocenění 3x V 1 z třídy veteránů získaných na výstavách v ČR, a to nejméně od dvou různých rozhodčích 

 • nejméně jedno ocenění V 1 ze třídy veteránů musí být z klubové či speciální výstavy pořádané KCHCCHP

Tabulka bodového hodnocení klubového šampiona KCHČCHP, z.s.

*    platnost od 1.12.2021

**  body se započítávají pouze z výstav konaných v ČR (s výjimkou EDS, WDS a Cruft‘s)

Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page