Klubová výstava KCHCCHP se zadávaním titulu
Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz veteránů
Praha - 12.10.2019

Posuzování přijal pan Francesco Cochetti z Itálie
Děkujeme sponzorům za krásné a hodnotné dárky:
Plaček Pet Products s.r.o.
VERUM CZ-G s.r.o.

Spolupracují s námi :

83716493_1526096227544407_76246812796649
genomia.PNG
86174758_2599020637021909_87217778602153

Děkujeme za Vaší návštěvu
klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s.

Dne 1.12.2016 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. schválen jako prozatimní člen ČMKU.

Dne 16.3.2019 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. přijat za řádného člena ČMKU

Chinese crested club czech (1).png